Släkten

Släkten

Om bloggen

I den här bloggen kommer jag att meddela när något hänt på min hemsida, nya släktuppgifter, nya fotografier eller annat som har eller inte har med släkten att göra. Av och till kanske någon annan fundering också kan smyga sig in. Givetvis hoppas jag också på bidrag och kommentarer från Dig som läser bloggen och hemsidan. Observera att för att kommentera ett inlägg behöver du inte vara inloggad.

Meddela mig om du inte automatiskt får mejl med meddelande om nya inlägg på bloggen, men skulle vilja ha det.

Släkten växer!

SläktenPosted by Torgny 2018-11-14 13:52:27

Syskonmöte: Ny Låås-släkting!
I lördags (10/11) hade jag, Torgny, den stora äran att närvara när 4 vuxna syskon träffades alla fyra för första gången! De har alla samma far, men 3 olika mammor. Det var min dubbelkusin Ulfs 4 barn: Roland Frans, Therese Ehrling och tvillingarna Sofie och Caroline Låås.
Existensen av en halvbroder till systrarna har varit känd länge i den trängre familjekretsen (dit jag inte hör, jag visste inget!), men inte identiteten. Jag har ju sedan länge testat mitt DNA, som jag berättat om tidigare, och mer eller mindre dagligen kommer det besked om nya träffar på mer eller mindre (oftast mer) avlägsna släktingar. För mig kom det därför nästan som en chock när jag i våras blev uppmärksammad på en superstark DNA-träff, tio gånger starkare än alla andra, som tydligt visade att det här handlade om en MYCKET nära släkting.
Roland, som träffen hette, och jag startade då från var sitt håll ett veritabelt detektivarbete för att få fram släktskapet. Ett kompletterande s.k. Y-DNAtest visade att Roland och jag har samma Y-kromosom. Eftersom Y-kromosomen ärvs strikt från far till son visade detta att våra "manslinjer" bakåt i tiden någonstans måste gå ihop och vi kunde utesluta alla tänkbara släktskap med mödrainslag. Den starka träffen på "total-DNA" visar dessutom att vårt släktskap är mycket nära i tid. Efter en inventering av alla tänkbara manliga släktingar, kusiner och andra, fanns bara dubbelkusinen Ulf (dubbelkusin: våra fäder bröder, våra mödra systrar) kvar som den enda realistiskt tänkbara. Ulf och jag har alltså båda vår farfars Y-kromosom, som Roland då också ärvt, och dessutom släktskap även på våra modersidor, vilket skulle förklara den extremt starka total-DNA-träffen. Andra kända teoretiskt tänkbara manliga släktingar var alla mer än tio år äldre stabila familjefäder och/eller bosatta långt borta. Återstod möjligheten av en i släkten okänd "illegitim" son, inte heller sannolikt, men ändå teoretiskt möjligt!
Samtidigt försökte Roland få så mycket uppgifter som möjligt från sin mor. Det visade sig vara ett mycket känsligt ämne. Efterhand kom det emellertid fram att hon vid tiden för Rolands tillblivelse vistats hos släktingar i Malung och umgåtts i samma raggar-ungdomsgäng som kusin Ulf! De var båda vid den tiden bara 17 år gamla!
Case closed!
Redan som spädbarn blev Roland bortadopterad och har växt upp hos fosterföräldrar.

Med så starka bevis på hand beslöt vi att det var dags att kontakta hans då (nästan!) säkerställda systrar. Och häromdagen kunde så alla träffas för första gången och jag fick också den stora äran att närvara!

Kuriositet: Tre av de fyra syskonen sysslar mer eller mindre seriöst med musik: Roland har lagt ut en del på Internet (sök!) Therese är flitig lokal utövare på hemorten, men tror inte hon finns på Internet. Mest seriös är nog Caroline, som med sitt band även uppträtt i USA. Hennes artistnamn är "Lily Locksmith" (kolla Internet!).
Anmärkningsvärt med tre aktiva musikutövare i samma syskonskara och där inga av de aktiva utövarna växt upp tillsammans, då musikutövning annars inte är någon framträdande del i vår släkthistoria.
På fotot: Roland, Therese, Sofie och Caroline.

  • Comments(1)//slakten.torgnylaas.se/#post96

Skäfthöjden/Omsjön/Gustavsström

FinnmarkenPosted by Torgny 2018-09-27 19:03:34

För en liten tid sedan hade jag förmånen att få en guidning av Erik Modin till några intressanta platser i trakterna av den gamla finnbosättningen Skäfthöjden där Erik bor.

Skäfthöjdens tidigaste historia och den egna släktens historia där finns, som nämnts i förra inlägget, beskriven på http://torgnylaas.se/index.html i berättelsen "Skäfthöjden" under fliken "Släktberättelser".

Erik visade:

1. Stockbåten i Skäfttjärn. En urgröpt trästock liggande på grunt vatten i strandkanten. Ålder okänd, men prov finns hos Länsstyrelsen för C-14 datering.

2. Gruvområdet vid Mörttjärn/Hedtjärn där förfäderna brutit malm, kunde vi tyvärr inte se, då vägen var blockerad av nedblåsta träd. Men vi kunde se ett par mindre brytningar i närheten vid Hedtjärn. (Tät vegetation omöjliggjorde fotografering.)

3.Gravfältet vid Omsjön. Ett tiotal tydliga gravhögar på tallheden. Sannolikt från traktens första bosättare på tidigt 1600-tal. Mycket möjligt att någon av våra förfäder bland de första bosättarna på trakten ligger där, men det lär vi aldrig få veta. Innan kyrkorna i Gåsborn (1652), Rämmen (1787) och Säfsen (1762) fanns, hade man närmare 5 mil i väglöst land till närmaste kyrkogård, såväl norrut till Nås kyrka som söderut till kyrkan i Filipstad. Området är tydligt markerat i terrängen av Skogsvårdsstyrelsen, så förhoppningsvis blir det skonat vid den avverkning som Bergvik planerar i området. Området finns också markerat bland "Skogens pärlor" på Skogsstyrelsens hemsida, men utan annan information än "ej kvalitetsgranskad forn- och kulturlämning". På RAÄ:s (Riksantikvatiämbetet) hemsida finns gravfältet märkligt nog överhuvud taget inte registrerat.

4. Fångstgroparna vid Gustavsström. Tre stycken djupa gropar med ca 4-5 m diameter på en tallhed. Ålder och exakt användning okänd.

5. "Gudsögat", som nog egentligen är ett s.k. "vitterkors" på Eriks uthusgavel. Kommentarer!

Tack Erik för en mycket intressant och trevlig eftermiddag!
  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post95

Skäfthöjden

SläktberättelserPosted by Torgny 2018-09-20 15:22:51
Berättelsen "Skäfthöjden" finns nu på hemsidan under fliken "Släktberättelser". Det är berättelsen om en liten finnmarksbys äldsta historia, vår egen släkts anknytning till platsen och hur verkligheten bakom legenden kan se ut. Också en berättelse om uppgång och fall liksom ännu ett exempel på hur de olika finnsläkterna trasslar in sig i varandra.  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post94

Åkerhöjdsleden

FinnmarkenPosted by Torgny 2018-08-22 10:06:01

2018 års guidade torpvandring under Rämmendagarna gick på den nya leden i Åkerhöjden mellan Djuprämmen och Laggsundet/Omsjön. Leif Olsson, upphovsmannen även till denna led, guidade.
Vad gäller vår släkt är Åkerhöjden något "off-side". Mig veterligt har ingen av våra direkta anfäder och -mödrar bott i Åkerhöjden, men ett antal släktrelationer finns det och eftersom våra anor bott runt omkring har man naturligtvis väl känt till även Åkerhöjden. Och miljöerna känner vi ju igen!
En knappt 20 min lång film från 2018 års torpvandring under 2018 års Rämmendagar på den nya Åkerhöjdsleden mellan Djuprämmen och Omsjön i de östvärmländska finnmarkerna finns nu på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=jO8wiEcvdR0&t=29s  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post93

Släkthistoris safari 2; Lönnhöjden

FinnmarkenPosted by Torgny 2018-06-30 11:34:23
För ett par veckor sedan hade jag förmånen att få en guidning i Stora och Lilla Lönnhöjden av Lönnhöjdsexperten par preferance Inger Frykberg.
Den förste att röja och bygga på Stora Lönnhöjden var vår släkts anfader på Lönnsidan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet. Platsen för den första bosättningen är utan tvekan det som nu kallas Olshöjden. Mera tveksamt om det finns några byggnader kvar från den tiden, troligen inte, men möjligen någon del av uthusen.
Tomas son, Johan, tog sedan upp Lilla Lönnhöjden. Exakt var första bosättningen där låg är oklart. Två alternativ visas i den lilla videon.

Video från junibesöket:
https://www.youtube.com/watch?v=WvdCkqISNMk

Och här en länk till Ingers egen Lönnhöjdshemsida:
http://lonnhojden.se/#home
  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post92

Släkthistorisk safari: Dalkarlssjön Tithöjden Vitklinten Bråttjärnsudden

SläktberättelserPosted by Torgny 2018-06-06 07:54:43

Häromveckan hade jag förmånen att få en privat guidning av den den allvetande amatörlokalhistorikern och släktforskaren Peter Hällström (tillika 6-männing!).

Vi besökte några platser i Lesjöforstrakten i östra Vämlands finnmarker av stor betydelse för min egen släkthistoria.

Den 11 min långa lilla videon ger en liten inblick i vår dagslånga utflykt.

https://www.youtube.com/watch?v=kmtZqAvHP9Y&t=4s
Tips. Använd pausknappen (de vertikala parallella linjerna nere i vänstra hörnet) om du behöver längre tid att läsa texterna.

Den som vill och orkar fördjupa sig i släkthistorien från de platser vi besökte kan läsa avsnitten om "Åsarna" och "Dalkarlssjön och Tithöjden" bland släktberättelserna

http://torgnylaas.se/sl%C3%A4ktber%C3%A4ttelser.html

  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post91

Folktro-programserie i TV

DiversePosted by Torgny 2018-03-18 10:27:50

Nu på tisdag sänder svt2 det första i en serie om 6 st. 15-minutersprogram om folktro producerade av svt:s finska redaktion. Första programmet handlar om skogsrået (eller "Rånda" som hon kallades där jag växte upp. Min morfar lär ha sett henne när han kolade i Grangärdeskogarna.)

Veckan därpå presenteras Näcken.

I det sista programmet den 24 april om "kloka", kommer ett kort inslag om släktens egna "kloka gummor" i Yxtjärnshöjden, Lars-Stina och Stug-Lovisa.

Boka tisdag 20 mars 2018 22.40 och påföljande tisdagar.  • Comments(1)//slakten.torgnylaas.se/#post90

Kloka gummorna i Yxtjärnshöjden

SläktberättelserPosted by Torgny 2018-02-01 08:20:26

"Lars-Stina" och "Stug-Lovisa" var de namn som vanligtvis användes om släktens kloka gummor, när de inte benämndes som "trollkärringar" eller "slugkärringar". De var mor och dotter och verksamma efter varandra under 1800-talets andra hälft i finnmarksbyn Yxtjärnshöjden i dåvarande Gåsborns socken i östra Värmland.

Jag har skrivit om gummorna och deras verksamhet tidigare. Den här versionen är dock betydligt mera omfattande vad avser gummornas "ockulta" verksamhet samtidigt som jag försökt sätta in den och dem i sitt sociala sammahang.

Öppna textfilen genom att scrolla ner och klicka på "Lars-Stina och Stug-Lovisa":
http://torgnylaas.se/sl%C3%A4ktber%C3%A4ttelser.html

Direktlänk till berättelsen:

http://torgnylaas.se/släktberättelser.html

(På Youtube finns en mycket trevlig dramatiserad berättelse om ett besök hos Stug-Lovisa inspelad i Älvsjöhyttan i början av 2000-talet. Scenen med Stug-Lovisa kommer efter ca 7 minuter)

https://www.youtube.com/watch?v=socCSq-mdzc&t=421s

  • Comments(0)//slakten.torgnylaas.se/#post89
Next »